Mlži cévní soustava

01
02
03
03

Mlži cévní soustava

Anatomie měkkýšů – Wikipedie

Trávicí soustava U plžů jsou kolem ústního otvoru pysky. Cévní a vylučovací soustava Transport látek umožňuje hemolymfa. U hlavonožců je souvislá soustava cév - uzavřená cévní soustava s malým a velkým oběhem.
cs.wikipedia.org/wiki/Anatomie_měkkýšů

Snímek 1

MLŽI Schránku tvoří dvě lastury spojené svaly. MLŽI Cévní, vylučovací a nervová soustava mají podobnou stavbu jako soustavy plžů
skolaklasterec.cz/e_vyuka/prirodopis/7_trida/ucivo/mlzi.ppt

10

trávící soustava - ústní otvor ( mlži nemají slinné žlázy) → jícen → žaludek (obklopen - jiné orgány prochází celým tělem- soustava cévní , trávící - cévní soustava - uzavřená - 2 cévy- hřbetní (ze zadní do přední části těla) a břišní
ucitse.vitej.net/files/maturita/2008_09_28__10._maturitni_otazka-molluca

Orgánové soustavy

třída Plži - otevřená cévní soustava , srdce 1+1 třída Mlži - částečně otevřená cévní soustava , srdce 2+1 (síně+komora) třída Hlavonožci - otevřená cévní soustava , srdce 2+1
szs-bnl.wz.cz/view.php?cisloclanku=2008020045

VY_32_Inovace_02.12

4/ Na obrázku jsou další dvě orgánové soustavy hlemýždě. Doplň jejich názvy a funkce- cévní soustava - ________________________________________________________ dýchací soustava (plicní vak
zsstraz.cz/eupes/32_02_pr/VY_32_INOVACE_02.12_mekkysi.pdf

Kmen:Měkkýši

Trávící soustava • Ústní otvor • Drsný jazyk – radula • Trávící trubice (žaludek, Cévní soustava Otevřená – srdce – cévy- volné vytékání 2. Měkkýši mají a) otevřenou nebo b) uzavřenou cévní soustavu ? cévní soustavu 3. Dýchají buď
zsborsice.cz/files/1368271953-01-01-pr-6-mekkysi.pdf

Měkkýši

Cévní soustava – otevřená v níž proudí krev poháněná srdcem Mlži – orgánové soustavy Pohyb – svaly otevírají a zavírají lastury, škeble tak může vysunovat svalnatou nohu
zst.cz/digitalizace/prir6/1213/2.ppt

ZONES.SK, Měkkýši ~ Biológia - Referáty

soustava - cévní soustava je otevřená a nachází se v plášťové dutině - skládá se ze srdce a žlázy · cévní soustava je uzavřená a kyslík přijímají žábrami · nervovou soustavu tvoří mohutné ganglion v hlavové části
zones.sk/studentske-prace iologia/5089-mekkysi/

Vylučovací soustava bezobratlých

Vylučovací funkce (byť získaná sekundárně) je však nezanedbatelná, na což lze usuzovat z toho, že u pásnic, kde se již vyskytuje primitivní cévní soustava (viz str. 120. Obr. 232 Urogenitální soustava
rocek.gli.cas.cz/Courses/MicrosoftWord-Morfologie14def.pdf

Měkkýši – 8.B8 wiki

cévní soustava - plži a mlži mají cévní soustavu otevřenou - okysličená krev se vylévá do žilních splavů - sinů hlavonožci - nejdokonalejší měkkýši, mají cévní soustavu uzavřenou
jahudky.jirik.us/wiki/Měkkýši